29 marca, 2019

PRASA O PSGG

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych w przestrzeni publicznej stała się faktem ogólnie znanym, zwłaszcza w środowisku branżowym. Organizacja jest już rozpoznawana i nie ogranicza się tylko do obszaru związanego z naszymi Członkami. Inicjatywy podejmowane przez Zarząd coraz częściej spotykają się z zainteresowaniem innych instytucji zewnętrznych a merytoryczne podejście do zadań statutowych, pozwala im bez obaw publikować informacje związane z Naszą aktywnością. Ostatnio doceniono nasze starania w zakresie wkładu w zakresie popularyzacji geologii, o których pisaliśmy we wcześniejszym komunikacie. W tym zakresie odniesiono się do tych osiągnięć w publikacjach Ministerstwa Środowiska oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty czasopism. 

Fragment z dwumiesięcznika Polityka Surowcowa (numer 4/2019) 

Fragment z dwumiesięcznika Wspólne Sprawy (numer 1-2/2019) 

Zarząd PSGG

22 marca, 2019

ZAPRZYSIĘŻENIE GEOLOGÓW GÓRNICZYCH

W dniu 22 lutego 2019 r. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych na zaproszenie Zarządu Oddziału SITG w Rybniku oraz jego Komisji Mierniczo-Geologicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, wzięli udział w uroczystym Zaprzysiężeniu Pracowników Działów Mierniczo-Geologicznych, Szkód Górniczych oraz Ochrony Środowiska, którzy w ostatnich latach uzyskali kwalifikacje geologa górniczego, mierniczego górniczego oraz uprawnienia budowlane.
Wydarzenie to miało miejsce w „Budynku Orkiestry” w Rydułtowach i było zrealizowane z poszanowaniem wszelkich tradycji górniczych. Prezes PSGG, laureatom wręczył pamiątkowe kalendarze z logo Naszej organizacji. 

Wszystkim osobom, które uzyskały stosowne kwalifikacje gratulujemy i życzymy szybkich awansów oraz wytrwałości i konsekwencji w aktywności zawodowej. 

Poniżej prezentujemy kilka ujęć ze spotkania. 

Zarząd PSGG17 marca, 2019

PIELGRZYMKA ŚRODOWISK GEOLOGICZNYCH

W dniach 15 – 16 lutego 2019 r. przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych wzięli udział w Pielgrzymce Duszpasterstwa Geologów, która miała miejsce w Lądku Zdroju. Program wydarzenia, oprócz uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, objął również zwiedzanie części zdrojowej lądeckiego Kurortu. M.in. zespołu najstarszych obiektów uzdrowiskowych: Starego i Nowego Jerzego, tzw. „końskiego zdroju”, Domu Zdrojowego z Amfiteatrem, Alei Modrzewiowej, Parku Zdrojowego ze Zdrojem „Wojciech” oraz zakładu przyrodoleczniczego z monumentalnym basenem w marmurach, wodą termalną, pijalnią wód leczniczych oraz wannami pod kąpiele perełkowe. Podczas zwiedzania, uczestnicy, oprócz zaznajomienia się z bogatą historią Kurortu, głównymi profilami leczniczymi uzdrowiska oraz jego unikatowymi właściwościami źródeł wód leczniczych i termalnych, mieli możliwość przebywania na terenie wiertni nowego badawczego odwiertu geotermalnego. W wydarzeniu tym, m.in. wziął udział Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz przedstawiciele Duchowieństwa, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego, a także przedstawiciele świata nauki i geologów praktyków. 

Poniżej prezentujemy kilka ujęć ze spotkania.

Zarząd PSGG