12 lutego, 2019

I edycja Konkursu Fotograficznego pt. „Okiem Geologa”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w I edycji Konkursu Fotograficznego pt. „Okiem Geologa”, organizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętej geologii, widzianej zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i technicznym czy społecznym.

Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba będąca członkiem PSGG, zwyczajnym lub wspierającym.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie 3 fotografie wykonane w latach 2018 – 2019. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2019 r.

Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika następuje poprzez:
  1. przysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia konkursowego (pocztą lub mailem) lub
  2. wypełnienie i potwierdzenie formularza elektronicznego (zalecane)
oraz przesłanie fotografii na adres: konkurs.foto@psgg.pl lub w inny sposób przewidziany regulaminem.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej PSGG nastąpi w dniu 6 maja 2019 r.

Szczegóły konkursu w Regulaminie, który jest dostępny tutaj (link)
Karta zgłoszeniowa (załącznik do regulaminu – pdf) znajduje się tutaj (link)
Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza (zalecane) dostępnego pod adresem:
(https://goo.gl/forms/pJuf6PWYvls7Xw092)

Życzymy udanych kadrów!
Czekają cenne nagrody! (szczegóły w regulaminie).06 lutego, 2019

III WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz kolejny organizuje Warsztaty Geologiczne dla Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. 

Warsztaty odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku w okolicach miasta Polańczyk i dedykowane są dla osób zawodowo związanych z górnictwem, geologią i hydrogeologią. Są one okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi zespoły geologiczne realizujące zadania w ruchu poszczególnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z rejonu całej Polski. 
W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw. 

Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wysłaną w korespondencji mailowej skierowanej indywidualnie do każdego z Członków Stowarzyszenia. 
W przypadku braku przedmiotowego maila prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@psgg.pl

Karty zgłoszeniowe wraz z pismem przewodnim zachęcającym do skierowania osób zajmujących się geologią i hydrogeologią górniczą na warsztaty, dodatkowo wysłane zostały do wybranych przedsiębiorstw oraz instytucji. Istnieje możliwość wysłania dodatkowego pisma jeżeli dany zakład pracy został pominięty. W tej sprawie prosimy o kontakt. 

Zachęcamy wszystkich do udziału i nadsyłania kart zgłoszeniowych. Szczegóły związane z organizacją warsztatów będą podane w następnych komunikatach i kierowane zostaną indywidualnie do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa. 

Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów proszę kierować drogą mailową na adres: kontakt@psgg.pl

Zarząd PSGG

04 lutego, 2019

I Sekcja Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych – „Sekcja PSGG Polska Miedź”


Z przyjemnością informujemy, iż po blisko trzech latach działalności na postawie § 10 ust. 2 i 5 Statutu PSGG, po rozpatrzeniu wniosku geologów zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych powołał pierwszą w historii sekcję Naszej organizacji.

Sekcja nosi nazwę „Sekcja PSGG Polska Miedź” i została powołana Uchwałą nr 52/2018, w której określono jej zakres działania, skład osobowy, w tym osoby pełniące funkcję Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. Obecnie sekcja liczy 31 osób.

W dniu 18 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja sekcji podczas, której na ręce Przewodniczącego sekcji Roberta Rożka - Dyrektora Departamentu Gospodarki Zasobami i Ochrony Powierzchni KGHM, Wiceprzewodniczącego sekcji Roberta Leszczyńskiego – Głównego Inżyniera, Geologa w Departamencie Gospodarki Zasobami Biura Zarządu KGHM oraz Joanny Wrzosek – Starszego Geologa Górniczego ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM (złoże soli), przedstawiciele Zarządu PSGG przekazali kopię Uchwały powołującej sekcję i życzyli długiej i merytorycznej współpracy w realizacji celów statutowych Naszej organizacji. Ponadto w spotkaniu wzięli udział pozostali przedstawiciele sekcji, którym uroczyście wręczono odznaki członkowskie.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych lub chcących w ramach jego struktur powołać sekcję tematyczną, prosimy o kontakt z Zarządem. Szczegóły na Naszej stronie internetowej.

Zarząd PSGG