28 stycznia, 2019

Porozumienie z SWPŚ Oddział CKI w Rybniku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyło Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik. 

Do najważniejszych celów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej i górnictwa; integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników; doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej; popularyzowanie twórców nowej techniki; wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej; inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz szkoleniowej dotyczącej geologii górniczej i górnictwa. 

Ponadto wspólnie zamierzamy działać na rzecz utrzymania i wzrostu znaczenia Politechniki Śląskiej. Promować różne formy wsparcia dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, szczególnie 
w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze. 

Naszym głównym punktem współpracy w tym roku jest pomoc przez PSGG w organizacji V edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnictwo – Perspektywy i Zagrożenia”. 

Więcej informacji o SWPŚ Oddział CKI Rybnik w linku: SWPŚ CKI

Zarząd PSGG26 stycznia, 2019

PORTAL MAPOWY „GEOLOGIA”

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w nadzorowanej przez siebie Centralnej Bazie Danych Geologicznych oddał do użytku publicznego nowy portal mapowy o nazwie GEOLOGIA. 
 
Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu jest on przykładem nowoczesnego rozwiązania technologicznego w służbie geologii. Bazując na usługach mapowych dostarczanych z największej bazy danych geologicznych CBDG stwarza on możliwości dotarcia do nawet bardzo szczegółowych danych wprost z mapy. W jednym miejscu mieści się ogrom wiedzy z wielu dziedzin geologii. Są to efekty prac terenowych i szczegółowych, specjalistycznych badań wielu pokoleń geologów.

Zachęcamy do korzystania z portalu, zwłaszcza że w zakładce surowce mineralne geolodzy górniczy mogą znaleźć wiele branżowych pomocy.

Portal GEOLOGIA dostępny jest pod adresem https://geologia.pgi.gov.pl
15 stycznia, 2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Górnictwo–Perspektywy i zagrożenia
Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku oraz Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w V edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnictwo – Perspektywy i Zagrożenia”

W tym roku tytułem przewodnim jest „Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.05.2019 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Wydarzenie to, jest znakomitą platformą do wymiany doświadczeń środowiska górniczego, instytucji samorządowych oraz miejmy nadzieję, iż w tym roku, również środowiska geologów górniczych. 

W trakcie Konferencji przewiduje się wyjazdy uczestników do zakładów „okołogórniczych” i kopalń. Także do miejsc zagospodarowania działalności górniczej w środowisku naturalnym oraz przedstawiające proekologiczne działania niskoemisyjne. 

Formularz zgłoszeniowy, zagadnienia szczegółowe, wymogi redaktorskie oraz wszelkie inne informacje dotyczące Konferencji dostępne są pod adresem internetowym: 


Materiały konferencyjne ukażą się w punktowanym czasopiśmie naukowym.


08 stycznia, 2019

BIBLIOTEKA PSGG

Z radością informujemy, że skatalogowane zostały zasoby książek i innych publikacji z dziedziny geologii przekazane przez darczyńców Polskiemu Stowarzyszeniu Geologów Górniczych. Nasza Biblioteka znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia i obejmuje już 279 pozycji. 

W związku z powyższym uzupełniliśmy zakładkę Biblioteka na Naszej stronie internetowej, gdzie zamieściliśmy pełny spis literatury w postaci arkusza kalkulacyjnego z możliwością filtrowania danych. 

Obecnie członkowie Stowarzyszenia mają możliwość wglądu lub wypożyczenia poszczególnych pozycji zbioru po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem PSGG. W najbliższym czasie przystąpimy do kolejnego etapu tworzenia Biblioteki, w którym zamierzamy zoptymalizować bazę danych i dostosować ją do obsługi przez profesjonalne oprogramowanie, co pozwoli na ulepszenie bieżącego procesu katalogowania i wypożyczania oraz powiązania z użytkownikami zbioru. 

Wszystkich chętnych, którzy mają zbędne zasoby książek i publikacji w tematyce geologii, zwłaszcza geologii górniczej w dalszym ciągu zachęcamy do ich przekazywania. Gromadzone materiały będą na bieżąco katalogowane i do dyspozycji wszystkich Członków Stowarzyszenia. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy przekazali swoje prywatne zasoby na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Szczególne podziękowania kierujemy dla kolegów i koleżanek zaangażowanych w stworzenie Biblioteki PSGG.

Zarząd PSGG