18 września, 2018

DLA PRZYSZŁYCH GEOLOGÓW GÓRNICZYCH

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych uprzejmie informuje, że zakładka „Dla przyszłych geologów górniczych” znajdująca się w pasku u dołu Naszej strony internetowej została uzupełniona o nowe informacje. Został zamieszczony zestaw kilkuset pytań pomocniczych, które bez wątpienia przydadzą się w przygotowaniu się do egzaminu przed komisją przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego. W formie prezentacji multimedialnych zamieściliśmy ponadto uwarunkowania prawne w zakresie stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego (zakładu) w specjalności geologicznej 


Zarząd PSGG