22 marca, 2018

Polityka Surowcowa Państwa

W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. w godz. 10.30-16.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D im. Unii Europejskiej. 

Będzie to już piąta konferencja, po Warszawie, Krakowie, Katowicach i Toruniu, w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu PSP. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowców z opadów oraz rekultywacją i remediacją, tj. Filaru 3 PSP. 

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu, ich moderatorami zaś będą dziennikarze, zajmujący się m. in. tematyką ochrony środowiska. Jednym z kluczowych tematów dyskusji będzie pozyskiwanie surowców z odpadów jako zamienników dla surowców naturalnych, z czym nierozerwalnie wiąże się problematyka rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rekultywacja i remediacja. Przywracanie pełnej wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom poeksploatacyjnym, poprawa stosunków wodnych na takich terenach oraz techniki rekultywacji i remediacji, to zagadnienia, na które zwrócona zostanie szczególna uwaga podczas naszego spotkania. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-wroclaw. W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Derkowskim, tel.: 22 459 2780, 696 598 823; e-mail: pawel.derkowski@pgi.gov.pl; z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji konsultacyjnych. Więcej informacji o projekcie PSP na stronie psp.mos.gov.pl.16 marca, 2018

Nowy partner - PSGS

Zarząd PSGG podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Polskim Stowarzyszeniem Górnictwa Solnego” z siedzibą w Krakowie, które dołączyło do grona naszych Partnerów. 
Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie: http://www.psgs.agh.edu.pl/

08 marca, 2018

GEOLOGICZNY DZIEŃ KOBIET W GÓRNICTWIE

Z okazji dnia kobiet życzymy wszystkim przedstawicielkom płci pięknej, a zwłaszcza Członkiniom Naszego stowarzyszenia wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich celów zarówno prywatnych jak i zawodowych. Dużo zdrowia i zadowolenia z życia osobistego. Kobiety związane bezpośrednio lub pośrednio z zakładami górniczymi doskonale wiedzą jak wymagająca jest to praca oraz w jakich warunkach się ją wykonuje. Zwłaszcza w odniesieniu do pracy związanej z częścią obowiązków realizowanych w ramach ruchu zakładu. Dlatego tym bardziej podziwiamy i gratulujemy odwagi tym Paniom, które się zdecydowały na pracę związaną z górnictwem.

Z wyrazami szacunku
Zarząd PSGG

Poniżej zamieściliśmy link do materiału zrealizowanego z okazji dnia kobiet przy współudziale naszej, zrzeszonej koleżanki Kornelii zatrudnionej w kopalni węgla kamiennego jako geolog. Film obrazuje i przybliża charakter jej pracy w ruchu zakładu górniczego, bezpośrednio na dole kopalni w samym jej centrum czyli na ścianie wydobywczej.