25 stycznia, 2018

II warsztaty geologiczne PSGG

 II WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz kolejny organizuje Warsztaty Geologiczne dla Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

Warsztaty odbędą się w dniach 24-27 maja 2018 roku w okolicach miasta Kłodawy i dedykowane są dla osób zawodowo związanych z geologią i hydrogeologią. Są one okazją do zapoznania się z bieżącymi problemami nurtującymi zespoły geologiczne realizujące zadania w ruchu poszczególnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z rejonu całej Polski. W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką rozpoznawania, udostępniania, wydobywania i wzbogacania złóż, szczególnie w zakresie pracy geologa górniczego, jak również z realizacją jego obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz innych ustaw. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zapoznają się szczegółowo ze specyfiką przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych do odpowiednich organów oraz zasad ich archiwizacji, w tym przekazywania próbek geologicznych do Narodowego Archiwum Geologicznego. 

Zgłoszenia udziału w warsztatach można dokonać na dwa sposoby:
  • poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, którą można pobrać w linku poniżej, 
  • poprzez KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wysłaną w korespondencji mailowej skierowanej indywidualnie do każdego z Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku przedmiotowego maila prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@psgg.pl

Karty zgłoszeniowe w formie, którą można również pobrać z naszej strony wraz z pismem przewodnim zachęcającym do skierowania osób zajmujących się geologią i hydrogeologią górniczą, wysłane zostały do wybranych przedsiębiorstw oraz instytucji. Istnieje możliwość wysłania dodatkowego pisma jeżeli dany zakład pracy został pominięty. W tej sprawie prosimy o kontakt.

Zachęcamy wszystkich do udziału i nadsyłania kart zgłoszeniowych. Szczegóły związane z organizacją warsztatów będą podane w następnych komunikatach i kierowane zostaną indywidualnie do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa.

Wszelkie pytania związane z organizacją warsztatów proszę kierować drogą mailową na adres: kontakt@psgg.pl lub telefonicznie pod numer 600-191-626.

Zarząd PSGG