01 grudnia, 2017

  W dniach 23 i 24 listopada bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami, odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Tematem seminarium  było „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.
  Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatów przygotowanych między innymi przez specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego. Poruszone zostały kwestie nowych przepisów, dokumentacji mierniczo-geologicznej, uprawnień i kwalifikacji, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz wyznaczania filarów bezpieczeństwa. W ostatnim dniu odbyła się również bardzo merytoryczna dyskusja związana z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia nowych przepisów.
  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele wielu podziemnych zakładów górniczych węgla kamiennego oraz soli w tym również odkrywkowych zakładów. W związku z kolejnymi zgłoszeniami oraz pozytywną oceną przyjętej treści i formy szkolenia planujemy je powtórzyć w pierwszym kwartale 2018 roku lub organizować cyklicznie. Więcej szczegółów opublikujemy w stosownym czasie.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, a wykładowcom za merytoryczne prezentacje.

  Dla osób zainteresowanych tematyką szkolenia poniżej udostępniamy link do pobrania wybranych prezentacji.   

Zarząd PSGG