21 grudnia, 2017

W dniu 16 grudnia bieżącego roku, zgodnie z „Ramowym Planem Zadań PSGG na 2017 r.”, odbyło się „Barbórkowe Seminarium Geologiczne”
W wydarzeniu, podczas którego poznano ciekawą hydrogeologicznie Upadową „Ryża”, historyczne poziomy wydobywcze 89 m i 183 m dawnej kopalni „Boże Dary” oraz pompownię głównego odwadniania na poziomie 183 m, wzięli udział zarówno przedstawiciele PSGG, jak i członkowie ich rodzin. Do podziemi likwidowanej kopalni węgla kamiennego zeszło dziewięć przedstawicielek płci pięknej. Uczestnicy seminarium mieli ponadto możliwość zapoznania się z aktualnie trwającymi robotami wiertniczymi związanymi z wykonaniem otworów spływowych. 
Pod względem geologicznym nasza wyprawa, również zakończyła się sukcesem. Uczestnicy znaleźli bowiem, bardzo ciekawą skamieniałość, tj. dobrze zachowany odlew pnia karbońskiego tzw. drzewa pieczęciowego – sigilarii. Nasze spotkanie zakończyło się częścią oficjalną i uroczystą.20 grudnia, 2017

Komunikat

W listopadzie i grudniu br. odbyły się kolejne, zorganizowane przez PSGG, seminaria w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru w specjalności geologicznej.
Tym razem odbyły się one w: 
  • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi,
  • Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
Podczas spotkań, władzom wydziałów przedstawiono propozycję jednolitego wykazu przedmiotów z geologii i górnictwa. Kolejne seminaria w przyszłym roku.


05 grudnia, 2017

Barbórkowe Seminarium Geologiczne

  Szanowni Koleżanki i Koledzy informujemy, iż w dniu 16 grudnia bieżącego roku organizujemy barbórkowe seminarium geologiczne obejmujące zjazd pod ziemię dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych wraz z rodzinami. 

  Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych członków wraz z jedną, pełnoletnią osobą towarzyszącą. Program przewiduje zejście pod ziemię upadową „Ryżą” na poziom 89 m oraz poziom 183 m wraz ze zwiedzaniem oraz wyjazd szybem. Godzina zejścia około 10:00 w Oddziale KWK „Boże Dary” przy siedzibie Stowarzyszenia. Po wyjeździe proponujemy obiad barbórkowy i spotkanie towarzyskie. Koszt spotkania wynosi 40 PLN od osoby (płatne w dniu spotkania na miejscu).

  W celu zapisania się należy pobrać z podanego poniżej linka oświadczenie i wypełnione (imię i nazwisko oraz podpis) przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia do dnia 13 grudnia 2017r. Oryginał należy mieć przy sobie w dniu seminarium. 

Więcej szczegółów przekażemy indywidualnie osobom zainteresowanym. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kolega: 

Marcin Węglarz pod numerem telefonu 663 220 114

Zarząd PSGG

01 grudnia, 2017

  W dniach 23 i 24 listopada bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami, odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Tematem seminarium  było „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.
  Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatów przygotowanych między innymi przez specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego. Poruszone zostały kwestie nowych przepisów, dokumentacji mierniczo-geologicznej, uprawnień i kwalifikacji, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz wyznaczania filarów bezpieczeństwa. W ostatnim dniu odbyła się również bardzo merytoryczna dyskusja związana z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia nowych przepisów.
  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele wielu podziemnych zakładów górniczych węgla kamiennego oraz soli w tym również odkrywkowych zakładów. W związku z kolejnymi zgłoszeniami oraz pozytywną oceną przyjętej treści i formy szkolenia planujemy je powtórzyć w pierwszym kwartale 2018 roku lub organizować cyklicznie. Więcej szczegółów opublikujemy w stosownym czasie.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, a wykładowcom za merytoryczne prezentacje.

  Dla osób zainteresowanych tematyką szkolenia poniżej udostępniamy link do pobrania wybranych prezentacji.   

Zarząd PSGG