12 czerwca, 2017

Porozumienie o współpracy z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową

PSGG w dniu 31.05.2017 r. podpisało kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową”, która dołączyła do grona naszych Partnerów. W ramach współpracy przy realizacji porozumienia strony wymieniać będą się informacjami o swej działalności, a także podejmować działania, które mogą polegać m.in. na przyjmowaniu wspólnych stanowisk w sprawach i zagadnieniach dotyczących branży górniczej i geologicznej oraz występowaniu w tych sprawach do władz branżowych, samorządowych i państwowych. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności obu organizacji, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej. 

Zarząd PSGG05 czerwca, 2017

„Surowce dla gospodarki Polski”

W dniu 23 maja 2017 r. przedstawiciele PSGG uczestniczyli w Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konferencją objął prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Organizatorami byli: Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji oraz Forum Przemysłu Wydobywczego. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowych Targów Pracy Branży Surowcowej. Konferencja  była okazją do spotkań i dyskusji przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z osobami znanymi w Kraju, w tym geologami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w branży surowcowej.

Zarząd PSGG