29 maja, 2017

I WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA RUD CYNKU I OŁOWIU

W dniach 19-21 maja 2017 r. w ośrodku wypoczynkowym „Orle Gniazdo” w Hucisku odbyły się „I WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA RUD CYNKU I OŁOWIU”

Warsztaty zostały objęte patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego.
W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej i wiertniczej oraz przedstawiciel naszego Partnera – Zarządu Głównego SITG. Podczas bogatego we wrażenia programu, uczestnicy warsztatów brali udział w samochodowej wyprawie do podziemnych wyrobiskach górniczych kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany”, wchodzącej w strukturę ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie. W ramach warsztatów odwiedzono również odkrywkową kopalnię wapienia „Czatkowice” oraz Pustynię Błędowską, na którą niewątpliwie górnictwo wywarło duży wpływ. Zarys geologii terenu, w którym zlokalizowany był nasz hotel, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, członkowie PSGG poznali podczas blisko 10 km przemarszu szlakami turystycznymi z zamku w Morsku do Skałek Rzędkowickich. Uczestnicy warsztatów mogli wymienić swoje poglądy, zarówno podczas spotkania formalnego zorganizowanego w sali konferencyjnej, jak również w czasie prelekcji w zakładach górniczych i wielu spotkań towarzyskich, m.in. z muzycznymi i czarodziejskimi występami. W organizacji pierwszej części warsztatów pomagał nam nasz bank, czyli BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Katowicach zlokalizowany przy ulicy Staromiejskiej. Zdjęcia z warsztatów pojawią się już wkrótce w naszej galerii.

Już dziś zapraszamy wszystkich członków PSGG na kolejne "II Warsztaty geologiczne PSGG”, które zostaną zorganizowane w przyszłym roku o podobnej porze roku.

Zarząd PSGG


„Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

W dniach 14-17 maja 2017 r. Członkowie PSGG uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej pt. „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii” zorganizowanej przez naszych partnerów: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu oraz Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającą przy Ministerstwie Środowiska. Jej  I edycja odbyła się w  Polanicy Zdrój. Patronat na konferencją, m.in. objęło Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Podczas konferencji poruszane były aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym. Podczas konferencji wybrano osobowość „hydrogeolog praktyk” oraz „wdrożenie hydrogeologiczne”. Wyróżnienie hydrogeologa praktyka otrzymał Pan dr inż. Andrzej Haładus oraz dr Piotr Herbach. Wyróżnienie w drugiej kategorii otrzymała Spółka Restrukturyzacji kopalń S.A. oraz Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Kolejna odsłona konferencji planowana jest za dwa lata więc już zachęcamy Naszych członków do przygotowywania referatów oraz zgłaszania do organizatorów konferencji kandydatów do przedmiotowych konkursów.

Zarząd PSGG