24 kwietnia, 2017

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Zarząd PSGG w dniu 18.04.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z Wrocławia, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.


Więcej informacji o Instytucie na stronie http://www.igo.wroc.pl/.