29 kwietnia, 2017

Dwa nowe zespoły merytoryczne

Na posiedzeniu Zarządu PSGG w dniu 27.04.2017 r. podjęto uchwałę o powołaniu dwóch zespołów merytorycznych:

„Zespół Rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego - zagrożenie wodne”

„Zespół ds. opiniowania i weryfikacji ekspertyz, analiz oraz dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych zakładów górniczych”

W skład poszczególnych zespołów wchodzą członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji przedmiotowych zadań.
Wszystkim powołanym Członkom gratulujemy oraz życzymy merytorycznej współpracy i obiektywnych analiz.
Szczegóły znajdują się w zakładce „Zespoły problemowe i doradcze”.


Zarząd PSGG

24 kwietnia, 2017

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Zarząd PSGG w dniu 18.04.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z Wrocławia, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.


Więcej informacji o Instytucie na stronie http://www.igo.wroc.pl/.
07 kwietnia, 2017

Międzynarodowe targi pracy

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 r. odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej organizowane przez EIT Raw Materials, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wrocławiu i Krakowie.

Targi odbędą się w Akademii Górniczo-Hutniczej budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków.

Szczegółowy opis targów znajduje się w załączniku.


Zarząd PSGG