28 marca, 2017

„Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

Informujemy, iż Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podjął decyzję o objęciu patronatu nad konferencją naukowo-techniczną:

Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii

organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającą przy Ministerstwie Środowiska, której I edycja ma nastąpić w dniach 14‑17 maja 2017 r. w Polanicy Zdrój.

Podczas konferencji poruszane będą aspekty praktyczne w hydrogeologii, ochronie wód i środowiska oraz gospodarce wodami podziemnymi, w tym związanymi z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, otworowym, gospodarowaniem zasobami wód i ich ochroną, energetyką, geotermią, monitoringiem hydrogeologicznym i środowiskowym, a wreszcie z badaniami podstawowymi, kartowaniem i dokumentowaniem hydrogeologicznym.
Liczymy, iż nasi Członkowie oraz przedstawiciele innych środowisk włączą się do uczestnictwa i wymiany doświadczeń w ramach zorganizowanych paneli.   
Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej. Przy zgłoszeniu swojego udziału na konferencję, nasi członkowie mogą liczyć na stosowną zniżkę opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji na stronie http://hpph.gig.eu/

Zarząd PSGG