22 lutego, 2017

Zwyczajny II Walny Zjazd

Zgodnie z Naszym planem w dniu 21 lutego 2017r. w budynku „Łaźni Łańcuszkowej” Sztolni Królowej Luizy administrowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego odbył się Zwyczajny II Walny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przygotowanym programem i rozpoczęło się około godziny 17. 
W pierwszej części Prezes PSGG przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017. Następnie wysłuchano oświadczeń przedstawicieli poszczególnych organów i zespołów Stowarzyszenia oraz podjęto szereg uchwał, w tym bardzo ważną o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Ostatnią, mniej formalną częścią było zapoznanie się z historią Sztolni Królowa Luiza oraz zwiedzanie obiektów muzeum. 

Dziękujemy wszystkim Członkom za tak liczne przybycie i wykazane zainteresowanie jak również pozytywną ocenę prowadzonej działalności Stowarzyszenia. Szczególe podziękowania należą się również przedstawicielom Muzeum Górnictwa Węglowego za pomoc w organizacji Naszego przedsięwzięcia. 

Zarząd PSGG


17 lutego, 2017

Oferta pracy w OUG w Poznaniu

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu poszukuje geologów - kandydatów/kandydatek na stanowisko:
-     starszy inspektor zakładów górniczych do spraw: geologii https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/7625

Ogłoszenia o naborach do Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu dostępne są 
lub na kontakt: Joanna Wróblewska,  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań, tel.: (61) 65 00 859; (61) 65 00 801, email: ougpoznan@wug.gov.pl

Komunikat

Zarząd PSGG w dniu 01.02.2017 r. podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem
z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej PSGG oraz GIG, inicjowanie, wspieranie
i prowadzenie działalności wydawniczej, dotyczącej geologii górniczej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej.


Już wkrótce zdradzimy szczegóły naszych pierwszych wspólnych działań!


13 lutego, 2017

Konferencja

W związku z organizowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, „Poltegor-Instytut” we Wrocławiu i Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych konferencją naukowo techniczną, pt.: HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII, której I edycja ma nastąpić w dniach 14-17 maja 2017 r. w Polanicy Zdrój,
serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału i zaprezentowania nie tylko rezultatów swoich badań naukowych, ale do podzielenia się ze środowiskiem hydrogeologów
doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej hydrogeologa.

Więcej informacji na stronie http://hpph.gig.eu/


07 lutego, 2017

Seminarium

   W dniu 31stycznia w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. 
   Dziękujemy przedstawicielom Wyższego Urzędu Górniczego za interesujące prezentacje oraz wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia, studentom oraz zaproszonym gościom za udział i merytoryczną dyskusję.
   Z uwagi na wynikłe w toku dyskusji pewne rozbieżności w zakresie posiadanych uprawnień przez geologa górniczego w zależności od czasu stwierdzenia kwalifikacji Zarząd Stowarzyszenia postanowił zająć formalne stanowisko w tej sprawie. Będzie ono przedstawione na Zwyczajnym II Walnym Zjeździe Członków PSGG.

Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce publikacje.