23 stycznia, 2017

Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG

   Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 21 lutego 2017 r. Zwyczajny II Walny Zjazd Członków PSGG. Odbędzie się on w Kopalni Guido w Zabrzu, przy ul. Wolności 408 – „Łaźnia Łańcuszkowa” o godzinie 17.00. Szczegółowy porządek obrad przedstawiony zostanie wkrótce w indywidualnej korespondencji mailowej do poszczególnych Członków Stowarzyszenia. 

Seminarium

  Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Geologów „Silesian” organizuje seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. Stosowne informacje zaprezentują przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2, w dniu 31 stycznia o godzinie 11.00. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii oraz tematyką seminarium serdecznie zapraszamy.