31 grudnia, 2016

Nasi partnerzy


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa. Podstawowe płaszczyzny wzajemnej współpracy to między innymi integrowanie środowiska inżynierów i techników, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych związanych z szeroko pojętą działalnością górniczą oraz działalnością geologiczną. W ramach tej współpracy wystąpiliśmy już z dwoma stanowiskami do Głównego Geologa Kraju.


Obecnie jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Deklaracje współpracy z PSSG złożyły również: Oddział SITG w Rybniku oraz Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Katowicach.