31 grudnia, 2016

Nasi partnerzy


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa. Podstawowe płaszczyzny wzajemnej współpracy to między innymi integrowanie środowiska inżynierów i techników, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych związanych z szeroko pojętą działalnością górniczą oraz działalnością geologiczną. W ramach tej współpracy wystąpiliśmy już z dwoma stanowiskami do Głównego Geologa Kraju.


Obecnie jesteśmy na etapie podpisania porozumienia z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Deklaracje współpracy z PSSG złożyły również: Oddział SITG w Rybniku oraz Komisja Nauk Geologicznych PAN Oddział w Katowicach. 

07 grudnia, 2016

Seminarium w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

6 grudnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych brał udział w seminarium naukowym zorganizowanym przez Instytut Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  

Oprócz referatu na temat: „Rekultywacji terenów pogórniczych w warunkach amerykańskich”, który wygłosiła Pani dr Anna Krzyszowska-Waitkus  (Zakład Ochrony Środowiska w Laramie, stan Wyoming, USA) zaprezentowano cele i plany Naszej organizacji.

Prezes wyjaśnił ponadto zasady ubiegania się o członkowstwo w PSGG oraz wskazał kierunki współpracy na najbliższy rok.
Oferta pracy w OUG w Gdańsku

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku poszukuje geologów - kandydatów/kandydatek na stanowiska:

  1. inspektor zakładów górniczych do spraw: geologii => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/5991
  2. inspektor zakładów górniczych do spraw: górnictwa odkrywkowego (może nim zostać geolog) => https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/6238

Ogłoszenia o naborach do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku dostępne są
na stronie: http://www.wug.bip.info.pl/dokument.php?iddok=490&idmp=338&r=o

lub na kontakt: Jarosław Orłowski Z-ca Dyrektora Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk, tel.: (58) 340 07 33; 882 188 148

02 grudnia, 2016

W dniu 25 listopada odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia w zakresie programu Quantum GIS.
Dziękujemy wszystkim obecnym Członkom za czynny udział w szkoleniu. Serdeczne podziękowania należą się również wykładowcy oraz organizatorom.
Zarząd Stowarzyszenia posiada możliwość organizacji innych dodatkowych szkoleń  dlatego prosimy Naszych Członków o ewentualne sugestie dotyczące ich tematyki, oczywiście związanej z geologią górniczą lub pokrewną.