24 listopada, 2016

Podziękowania za udział w posiedzeniu.

W imieniu organizatorów i Zarządu PSGG serdecznie dziękuję za liczny udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, które odbyło się w  15 listopada 2016 r.
w siedzibie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

Na spotkaniu zaprezentowano bardzo ciekawe referaty dot. podziemnej blokowej eksploatacji wapieni krystalicznych, zjawisk geotermalnych oraz podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W ramach  wystąpienia dotyczącego PZW zapoznano się ponadto
z instalacją doświadczalną Głównego Instytutu Górnictwa.

Serdeczne podziękowania należą się Kierownictwu GIG i KD Barbara.


Linki do sprawozdania i referatów znajdują się w zakładce publikacje10 listopada, 2016

Serdecznie zapraszamy członków PSGG na wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Zgodnie z przyjętą formułą na spotkaniu zostaną wygłoszone trzy referaty popularno-naukowe związane z geologią i górnictwem (wulkany, złoże marmuru), zakończone dyskusją. Jedno z wystąpień będzie dotyczyło stanu rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla  w świecie oraz prac badawczych w zakresie PZW prowadzonych przez GIG. W ramach posiedzenia przewidywany jest również pokaz instalacji do zgazowania węgla.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”w Mikołowie, ul.  Podleska 72.

Ilość miejsc ze względów organizacyjnych jest ograniczona, w związku z tym prosimy
o zgłoszenia do 14.11.2016 r. tel. 510-277-260.