28 października, 2016

W dniu 26 października br. przedstawiciel Naszego Zarządu kolega Marcin Węglarz wziął udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na wystąpieniu przedstawił między innymi oficjalne stanowisko Naszego Stowarzyszenia w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (projekt z dnia 13.09.2016). Rozmowy prowadził miedzy innymi z senatorem RP Prof. dr hab. inż. Krystianem Probierzem dr h.c.

Zachęcamy członków stowarzyszenia do wyrażenia opinii w zakresie projektów aktów prawnych w zakresie Naszych celów statutowych i przesyłanie ich na adres kontaktowy lub prosimy o kontakt telefoniczny. 


20 października, 2016

Termin szkolenia QGIS

Termin darmowego szkolenia QGIS został ustalony na 25 listopada 2016r. 
Szkolenie odbędzie się o godzinie 8:30.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

12 października, 2016

Szkolenie QGIS

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu z programu Quantum GIS, które planujemy na listopad tego roku. Osoby chętne do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu prosimy o kontakt z Zarządem PSGG (telefonicznie lub mailem). Dokładny termin szkolenia uzależniony będzie od liczby chętnych i możliwości organizatora. Miejsce szkolenia Katowice. Po zebraniu grupy szkoleniowej, Zarząd PSGG wystąpi z pismem do pracodawców o oddelegowanie członków PSGG na to szkolenie.

QGIS (Quantum GIS)
Jest to wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (GIS). Projekt QGIS jest częścią Fundacji Open Source Geospatial (OSGeo). QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek. Program zapewnia możliwość integracji z innymi projektami OSGeo.  QGIS rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. QGIS umożliwia m.in. gromadzenie, przetwarzanie (tworzenie, selekcję, identyfikowanie, edytowanie, przeglądanie, zarządzanie), wyświetlanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie danych przestrzennych, w tym publikowanie kompozycji mapowych w Internecie. 
Oprogramowanie obsługuje źródła danych przestrzennych m.in.: udostępniane w formatach wektorowych np.  SHP, w formatach rastrowych np. JPEG, a także dane udostępniane poprzez serwery usług sieciowych: WMSWCS i WFS oraz inne dane zgromadzone w bazach. System obsługuje szereg układów współrzędnych, w tym m.in.: układ 2000 (PL-2000) i układ 1992 (PL-1992). (źródło Wikipedia). Oprogramowanie to umożliwia korzystanie z danych kartograficznych gromadzonych i udostępnianych przez PIG-PIB, np. Midas, Infogeoskarb, które w dowolnych konfiguracjach mogą być nakładane na mapy udostępniane np. przez Geoportal, Orsip lub inne platformy cyfrowe w Internecie.

To na pewno może zainteresować geologów górniczych!

05 października, 2016

Poszukiwany geolog

Jeden z Przedsiębiorców zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w znalezieniu geologów z uprawnieniami kat. II chętnych do okresowej pracy w charakterze dozoru geologicznego wierceń w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z PSGG.
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli deklaracje członkowskie w miesiącu wrześniu i stali się pełnoprawnymi Członkami Naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy!

Jest nas coraz więcej i w myśl zasady nic o nas bez nas będziemy starać się w sposób transparentny łączyć nasze środowisko i wspierać wspólne idee. Możemy pochwalić się pierwszymi osiągnięciami, gdyż dzięki obiegowi informacji wśród naszych Członków jedna osoba z naszego środowiska znalazła wymarzoną pracę.

Już wkrótce ogłosimy i umożliwimy wszystkim Naszym Członkom składanie akcesu do współtworzenia poradnika geologii górniczej obejmującego zagadnienia związane
z wydobyciem głównych kopalin w Polsce. Każdy z Nas będzie miał możliwość napisania wybranego rozdziału lub podrozdziału publikacji i znaleźć się wśród jej autorów. Szczegóły zostaną przesłane wkrótce na adresy mailowe podane w deklaracjach.

Jednocześnie informujemy, iż trwają prace nad kształtem odznak członkowskich oraz ustalane są ostateczne terminy „I Plenerowego Zjazdu Członków PSGG”, gdzie zostaną one uroczyście wręczone Naszym Członkom.

Zarząd PSGG

Biblioteka

W siedzibie Stowarzyszenia tworzona jest biblioteka, w której gromadzone będą zbiory związane głównie z tematyką geologii górniczej. 
Wszystkich chętnych, którzy mają zbędne zasoby książek i publikacji w przedmiotowym temacie zachęcamy do ich przekazywania. Zgromadzone materiały zostaną skatalogowane i będą do dyspozycji wszystkich Członków Stowarzyszenia. 

W celu oddania zasobu prosimy o kontakt mailowy.