18 czerwca, 2019

I RAJD PIESZY PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz pierwszy organizuje pieszy Rajd dla Naszych Członków. 

Rajd odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2019 roku w rejonie Beskidu Wyspowego i dedykowany jest dla osób lubiących aktywną formę wypoczynku z poszerzeniem wiedzy geologicznej w tle. Głównym celem rajdu jest zapoznanie się z pracą geologa górniczego realizującego swoje zadania podczas drążenia tunelu na drodze S7 (tzw. Zakopianka) oraz piesze wędrówki szlakami Beskidu Wyspowego. 

W ramach wyjazdu przewidujemy między innymi pieszą wędrówkę na Luboń Wielki i Mogielnicę. Szlak na Luboń́ Wielki wiedzie przez dawne osuwisko z czytelnymi elementami morfologii osuwiska i utworzonym na jęzorze osuwiskowym tzw. gołoborzem. Szlak jest dość́ wymagający, lecz dla osób o przeciętnej kondycji nie stanowi większego problemu. Ze szczytu rozpościera się interesująca panorama na Beskid Wyspowy i Makowski. Trasa piesza na Mogielnicę jest trasą łatwą, wymagającą przeciętnej kondycji i ubioru stosownego do wycieczek górskich po Beskidach. Na szczycie Mogielicy stoi wieża widokowa, przy dobrej widoczności widać́ z niej kilka pasm beskidzkich oraz Tatry i Pieniny. Podczas wędrówki będzie można zobaczyć rowy rozpadlinowe. 

Podczas rajdu obecny będzie pilot i przewodnik górski. 

Więcej szczegółów znajduje się w informatorze, do którego link umieszczono poniżej.


Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do udziału w rajdzie, jednakże ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy kierować na adres mailowy: kontakt@psgg.pl

Zarząd PSGG


05 czerwca, 2019

III WARSZTATY GEOLOGICZNE PSGG ZA NAMI

W dniach 23-26 maja 2019 r. w Polańczyku odbyły się "III WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH PODKARPACIA "

Warsztaty zostały objęte patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

W warsztatach udział wzięło ponad 100 osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej i wiertniczej oraz zaproszeni goście. 

Podczas czterodniowego pobytu udało się w pełni zrealizować plan warsztatów w tym istotne seminaria, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy geologa górniczego w zakresie: rozpoznawania, udostępniania i wydobycia złóż ropy i gazu, bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, a także nowych projektów eksploracyjnych i badawczych w tym rejonie. Podczas warsztatów poruszono praktyczne aspekty związane z pozyskiwaniem metanu jako kopaliny towarzyszącej pokładom węgla kamiennego, współczesnymi materiałami do wykonywania otworów hydrogeologicznych oraz skanowaniem rdzeni wiertniczych i związaną z tym stosowną bazą danych. 

Istotną częścią spotkań w ramach zorganizowanych warsztatów były aspekty związane z wodami tego regionu. W tym zakresie uczestnicy mogli zapoznać się z systemem magazynowania i retencji wód poprzez prelekcje i zwiedzanie wnętrza i korony najwyższej w Polsce segmentowej zapory wodnej w Solinie. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką zakładu górniczego związanego z zagospodarowaniem wód leczniczych w zakładzie „Uzdrowisko Rymanów” S.A. 

Podczas warsztatów miało miejsce również uroczyste odsłonięcie instalacji „górniczej” zamontowanej w pubie „Czarne Złoto” stanowiącej pamiątkę Naszej wizyty w Bieszczadach. Tutaj szczególnie chcielibyśmy podziękować koledze Marcinowi Węglarzowi za szczególne zaangażowanie w realizację tego projektu. 

Uczestnicy warsztatów jak zwykle chętnie wymieniali swoje poglądy, zarówno podczas licznych spotkań formalnych jak i nieformalnych, za co bardzo dziękujemy. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że przyjęta przez Zarząd formuła warsztatów, dopełniła pewną wolną przestrzeń w branży geologiczno-górniczej związaną z organizacją przez inne podmioty licznych spotkań i konferencji, głównie o charakterze naukowo-technicznym. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę jaką stworzyli podczas pobytu na Naszych warsztatach oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich realizacji. Dziękujemy również za liczne słowa uznania napływające na ręce organizatorów. Postaramy się w przyszłości utrzymać wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. 

Już dziś zapraszamy wszystkich członków PSGG na kolejne "IV Warsztaty geologiczne PSGG”, które zostaną zorganizowane być może w przyszłym roku. 

Zarząd PSGG
24 maja, 2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Górnictwo–Perspektywy i Zagrożenia”

W dniach 14-16 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą „Górnictwo – Perspektywy i  zagrożenia”. 
Konferencję zorganizował Nasz Partner – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Dzięki uprzejmości Zarządu Stowarzyszenia i Komitetowi Organizacyjnemu, pod przewodnictwem Pana Stefana Czerwińskiego, mogliśmy objąć swoim patronatem oraz zorganizować pod względem merytorycznym jedną z sesji. 
Sesja 6, odbyła się w dniu 15 maja br. i nosiła nazwę „Geologia w górnictwie”. Na zaproszenie Zarządu PSGG, obrady poprowadził i moderował dr hab. Przemysław Bukowski prof. GIG przy współudziale Jarosława Mgłośka, senatora RP ziemi Rybnicko-Mikołowskiej Wojciecha Piechy oraz dr inż. Piotra Kołodziejczyka doc. w Pol. Śl. Podczas sesji przedstawiono osiem referatów o tematyce związanej z petrografią i jakością złoża, modelowaniem złoża oraz zagrożeniem wodnym. Dodatkowo, zaproszony gość ze Słowacji przybliżył Nam problematykę podziemnej eksploatacji węgla brunatnego, która ma jeszcze miejsce u Naszych południowych sąsiadów. 
Udział PSGG w przedmiotowym wydarzeniu był przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej Nasza obecność nie przyjmowała takiej formuły. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy wszystkich członków zaangażowanych w ten projekt. Sesja została pozytywnie odebrana przez uczestników konferencji, a My nabraliśmy kolejnych doświadczeń jako organizatorzy ważnych wydarzeń naukowo-technicznych w branży geologiczno-górniczej. 

Dziękujemy wszystkim Członkom zaangażowanym w pracę nad konferencją oraz Organizatorom za życzliwość i wyrozumiałość. 

Zarząd PSGG
21 maja, 2019

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY KOŃCZY 100 LAT

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny obchodzi jubileusz swojego powstania. Obchody 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostały zainaugurowane w Warszawie 7 maja 2019 roku i potrwają do 31 maja 2020 roku. 

Instytut przez lata rozwijał się, ewoluował, podążał za wyzwaniami i potrzebami, ale także dostosowywał się do realiów czasów, w jakich przychodziło mu funkcjonować. O tym, że przymiotniki "badawczy" i "państwowy" nie znalazły się w jego nazwie przypadkowo, świadczą liczne odkryte złoża ważnych surowców mineralnych – żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Zasoby te warte są nie tylko miliardy złotych, ale przede wszystkim umożliwiły rozwój przemysłu wydobywczego i całego kraju. Z biegiem lat działalność naukowo - badawcza wkraczała na coraz to nowe tory. Obecnie, Instytut pełni przede wszystkim rolę obiektywnego eksperta i repozytorium cennych danych geologicznych oraz wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń geologów. Zgodnie ze współczesnymi potrzebami dostarcza narzędzia do zarządzania środowiskiem naturalnym, w szczególności zasobami geologicznymi. 

Przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geologów zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Uroczystej Sesji Jubileuszowej, która odbyła się w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie. Podczas obchodów Prezes Jarosław Mgłosiek w imieniu Naszych Członków na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Wójcik, przekazał list gratulacyjny, w którym powinszował wspaniałego jubileuszu oraz podkreślił rolę współpracy z tak doświadczoną i zasłużoną organizacją, która na przestrzeni tylu lat miała niewątpliwy wkład w kształtowanie rzeczywistości geologicznej w całej Polsce i przyczyniła się do odkrycia wielu bogactw ziemi Piastów. Życzył również wielu kolejnych lat działalności dla podtrzymania i rozwoju polskiej geologii i hydrogeologii, w tym szczególnie Nam bliskiej geologii złożowej. 

Z okazji wspaniałego jubileuszu zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony PIG pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz/100-naj.html, gdzie można w szczegółach zapoznać się z jego ciekawą historią. 

Zarząd PSGG