09 listopada, 2018

ORGANIZACJA III WARSZTATÓW PSGG

Już po raz trzeci Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych organizuje warsztaty geologiczne, które odbędą się na wiosnę 2019 roku. W związku z powyższym powołany zostanie komitet organizacyjny, w którego skład wejdą członkowie Naszej organizacji. 
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych chęcią pomocy w realizacji warsztatów do zgłoszenia swojego akcesu w przedmiotowej sprawie na adres: kontakt@psgg.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 listopada 2018 roku.


Zarząd PSGG

02 listopada, 2018

KONKURS MINISTRA ŚRODOWISKA – „GEOLOGIA 2018”

Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez Ministra Środowiska pt. „GEOLOGIA 2018”. Przedmiotem konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Kategoria konkursu, w której o nagrodę ubiegać się będzie Nasze Stowarzyszenie to popularyzacja geologii i geośrodowiska. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne a ich wyniki mają charakter poufny do czasu ogłoszenia laureatów. Poznamy ich prawdopodobnie z końcem bieżącego roku więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na wyniki konkursu. 

Więcej o konkursie na stronie internetowej: 

https://www.mos.gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/rusza-konkurs-ministra-srodowiska-nagroda-geologia-2018/


Zarząd PSGG

25 października, 2018

POROZUMIENIE Z PIG-PIB

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym”, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej. 

Więcej informacji o Instytucie na stronie http://www.pgi.gov.pl/

Zarząd PSGG